logo winshop
Search
Close this search box.

ข้อควรรู้! เนื้อหาแบบไหนห้ามซื้อโฆษณา Google Ads

seoblackcat post1

Google Ads เป็นอีกช่องทางทำการตลาดออนไลน์ ที่ได้ประสิทธิภาพสูงและเห็นผลตอบรับได้รวดเร็ว เนื่องจากการซื้อโฆษณาใน Google Ads สามารถแสดงผลโฆษณาได้ทันทีที่เราขึ้นแคมเปญ และยังสามารถทำให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าและบริการของเราในเวลาอันรวดเร็วได้อีกด้วย

Table of contents

Google Ads คือ การซื้อพื้นที่โฆษณาออนไลน์ของ Google โดยจะมีพื้นที่แสดงโฆษณา 4 แบบ คือ

  • Google Search (Search Engine Result Page – SERP) หรือ พื้นที่โฆษณาบนหน้าผลลัพธ์การค้นหาบน Google เรียกว่า Search Engine Marketing (SEM)
  • Google Display Network (GDN) หรือ พื้นที่โฆษณาบนเว็บอื่นๆ ที่มีเนื้อหาคล้ายเว็บของเรา หรือตามหมวดหมู่ตามที่กำหนดไว้
  • Shopping หรือ โฆษณาเพื่อการขายสินค้าโดยเฉพาะ โดยจะแสดงภาพสินค้าพร้อมราคาสินค้า โดยจะแสดงทั้งให้หน้า Search Network และ Display Network
  • Video เป็นการลงโฆษณาในรูปแบบวิดีโอบน Youtube

แต่การจะลงโฆษณาโปรโมทสินค้าหรือบริการใดๆ ใน Google Ads ก็มีข้อปฎิบัติตามนโยบายของ Google เช่นกัน วันนี้ DIGITORY จะพาทุกคนมารู้จักข้อห้ามในการโฆษณาบนแพลตฟอร์มนี้ที่คุณจำเป็นต้องรู้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนซื้อโฆษณา

เนื้อหาต้องห้าม

1. สินค้าลอกเลียนแบบ

ไม่อนุญาตให้โฆษณาสินค้าลอกเลียนแบบ ที่มีเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของสินค้าจริงจนแยกไม่ออก

2. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นอันตราย

ไม่อนุญาตให้โฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างที่ก่อให้เกิดความเสียหาย อันตราย หรือการบาดเจ็บ เช่น สารออกฤทธิ์ต่อประสาท อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการใช้ยา อาวุธ วัตถุระเบิดและดอกไม้ไฟ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นต้น

3. การเปิดโอกาสให้พฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์

ไม่อนุญาตให้โฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกต่อพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ เช่น ซอฟต์แวร์หรือคำแนะนำในการแฮ็ก เอกสารปลอมแปลง บริการโกงด้านการศึกษา เป็นต้น

4. เนื้อหาไม่เหมาะสม

ไม่อนุญาตโฆษณาเนื้อหาที่สร้างความตกใจหรือส่งเสริมความเกลียดชัง การเหยียดหยาม การเลือกปฏิบัติ หรือความรุนแรง เช่น บทความเกี่ยวกับกลุ่มที่เกลียดชัง การกีดกันทางชาติพันธุ์  รูปภาพสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมหรือภาพอุบัติเหตุ การทารุณสัตว์ โฆษณาที่ใช้ภาษาหยาบคาย เป็นต้น การปฏิบัติต้องห้าม

การปฏิบัติต้องห้าม

1. การใช้เครือข่ายโฆษณาในทางที่ผิด

ไม่อนุญาตให้โฆษณา เนื้อหาที่พยายามหลอกลวงหรือหลีกเลี่ยงขั้นตอนการตรวจทานโฆษณา เช่น การปิดบังหน้าเว็บจริงหรือการใช้เทคนิคอื่นๆ เพื่อซ่อนปลายทางที่แท้จริงที่จะนำผู้ใช้ไป การตั้งค่าที่ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของระบบหรือการหลอกระบบเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงระบบตรวจสอบนโยบายของ Google เป็นต้น

2. การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล

ไม่อนุญาตให้โฆษณา ที่อาจมีการเก็บข้อมูลเพื่อไปในทางที่ผิด หรือเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวโดยมีจุดประสงค์ที่ไม่ชัดเจนหรือโดยไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น การรับข้อมูลบัตรเครดิตผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ปลอดภัย เป็นต้น

3. การสื่อให้เข้าใจผิด

ไม่อนุญาตโฆษณาเนื้อหาที่หลอกลวงผู้ใช้โดยการละเว้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือให้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือธุรกิจ เช่น การไม่แสดงหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือหมายเลขใบอนุญาต ข้อมูลติดต่อ หรือที่อยู่จริงที่เกี่ยวข้อง การให้ข้อเสนอที่ไม่มีอยู่จริง เป็นต้น

เนื้อหาและฟีเจอร์ต้องห้าม

1. เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

ไม่อนุญาตเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่บางประเภท โดยการโฆษณาที่ได้รับอนุญาต จะถูกแสดงภายใต้เงื่อนไข ห้ามกำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้เยาว์ แต่จะแสดงเฉพาะในสถานการณ์ที่จำกัด ขึ้นอยู่กับคำค้นหาของผู้ใช้ อายุของผู้ใช้ และกฎหมายท้องถิ่นที่โฆษณาแสดงอยู่

2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางอย่าง โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์บางประเภทจะได้รับอนุญาตหากเป็นไปตามเงื่อนไขของ Google โดยห้ามกำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้เยาว์ และกำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะประเทศที่ได้รับอนุญาตให้แสดงโฆษณาแอลกอฮอล์ได้อย่างชัดเจน

3. ลิขสิทธิ์

ไม่อนุญาตให้โฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ หากคุณได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ ให้ยื่นขอการรับรองเพื่อโฆษณา

4. การพนันและเกม

โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการพนันจะได้รับอนุญาตหากโฆษณานั้นปฏิบัติตามนโยบายและผู้ลงโฆษณาได้รับการรับรองจาก Google Ads อย่างเป็นทางการ

5. การดูแลสุขอนามัยและยา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขอนามัยบางอย่างไม่สามารถโฆษณาได้ และจะสามารถโฆษณาได้เฉพาะในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาได้รับการรับรองจาก Google และกำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังประเทศที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น

6. เนื้อหาเกี่ยวกับการเมือ

ตัวอย่างเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองได้แก่ การโปรโมตพรรคหรือผู้สมัครชิงตำแหน่งทางการเมือง การพูดสนับสนุนประเด็นทางการเมือง

7. บริการทางการเงิน

นโยบายข้อนี้เพื่อปกป้องผู้ใช้จากการกระทำที่เป็นภัยอันตรายหรือมิจฉาชีพ โดยผู้ลงโฆษณาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐและท้องถิ่น หรือประเทศที่โฆษณากำหนดเป้าหมาย เช่น การเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นตามกฎหมายท้องถิ่น เมื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

8. เครื่องหมายการค้า

นโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้ายื่นเรื่องร้องเรียนที่ถูกต้องถึง Google เท่านั้น

9. ข้อกำหนดทางกฎหมาย

นโยบายข้อนี้จะยึดถือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในประเทศที่คุณแสดงโฆษณา นอกเหนือจากนโยบายการโฆษณาของ Google

10. ธุรกิจที่ถูกจำกัดอื่นๆ

หากตรวจสอบแล้วพบว่าธุรกิจบางประเภทก่อให้เกิดความเสี่ยงซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยหรือประสบการณ์ของผู้ใช้ Google  อาจระงับหรือหยุดโฆษณาที่เกี่ยวข้องไม่ให้ทำงาน

11. รูปแบบและฟีเจอร์ของโฆษณาที่ถูกจำกัด

ผู้ลงโฆษณาบางรายจะยังใช้โฆษณาบางรูปแบบไม่ได้จนกว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของ Google หรือดำเนินการตามกระบวนการรับรองให้เสร็จสมบูรณ์

บรรณาธิการและเทคนิค

1. บทบรรณาธิการ (การใช้คำ)

ตัวอย่างการโปรโมตที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านบรรณาธิการและความเป็นมืออาชีพ โฆษณากว้างเกินไปที่มีวลีคลุมเครือ เช่น “ซื้อผลิตภัณฑ์ที่นี่” การพลิกแพลงคำ ตัวเลข ตัวอักษร เครื่องหมายวรรคตอน หรือสัญลักษณ์ เช่น FREE, f-r-e-e และ F₹€€!!

2. ข้อกำหนดสำหรับปลายทาง

ตัวอย่างการโปรโมตที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับปลายทาง URL ที่แสดงไม่แสดงถึง URL ของหน้า Landing Page อย่างถูกต้อง เช่น “google.com” ที่นำผู้ใช้ไปยัง “gmail.com” เว็บไซต์หรือแอปที่ยังสร้างไม่เสร็จ โดเมนที่พักไว้หรือยังใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์ที่เปิดดูในเบราว์เซอร์ทั่วไปไม่ได้ เว็บไซต์ที่ปิดใช้ปุ่มย้อนกลับของเบราว์เซอร์

3. ข้อกำหนดทางเทคนิค

ผู้ลงโฆษณาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิค เพื่อให้โฆษณาชัดเจนและเหมาะสม

4. ข้อกำหนดรูปแบบโฆษณา

ตัวอย่างข้อกำหนดรูปแบบโฆษณาได้แก่ จำนวนอักขระที่จำกัดสำหรับบรรทัดแรกหรือส่วนเนื้อหาของโฆษณา ข้อกำหนดขนาดรูปภาพ ขนาดไฟล์สูงสุดที่ใช้ได้ ความยาววิดีโอสูงสุดที่อนุญาต สัดส่วนภาพ

ได้รู้ข้อกำหนดการลงโฆษณาใน Google Ads กันไปแล้ว ก็อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และปฎิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ เพื่อโฆษณาของเราจะได้ขึ้นแสดงอย่างมีประสิทธิภาพ

หากอยากเรียนรู้วิธีการซื้อโฆษณาใน Google Ads แบบเจาะลึก สามารถมาเรียนที่ DIGITORY ได้เลย เราสอนให้ตั้งแต่พื้นฐานพร้อมลงมือทำจริง

Table of Contents

เนื้อหาล่าสุด​
Agent BNKgames เว็บไซต์ทางเข้า ไม่ผ่านเอเย่น

Agent BNKgames เว็บไซต์ทางเข้า ไม่ผ่านเอเย่น

Agent Bnkgames แหล่งรวม Poker Online, Keni Online, Casino Online, Sport, Slot Online, Lotto Online แ…
เปิดเช็กลิสต์ Facebook Ads ยิงโฆษณาอย่างไรให้ได้ผลจริง? วัดผลได้ถึงยอดขาย

เปิดเช็กลิสต์ Facebook Ads ยิงโฆษณาอย่างไรให้ได้ผลจริง? วัดผลได้ถึงยอดขาย

สถิติเมื่อปลายปี 2020 จาก Facebook มีธุรกิจกว่า 200 ล้านรายทั่วโลกมีหน้าร้านบน Facebook ทำให้เราปฏิเ…
โฆษณาแบบไหนใน Google Ads ที่คนเห็นแล้วต้องคลิก?

โฆษณาแบบไหนใน Google Ads ที่คนเห็นแล้วต้องคลิก?

นอกจาก Facebook ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้เป็นแหล่งขายสินค้า, Google Ads ก็เป็นแหล่งที่ห้ามพลาด เพราะความ…
ข้อควรรู้! เนื้อหาแบบไหนห้ามซื้อโฆษณา Google Ads

ข้อควรรู้! เนื้อหาแบบไหนห้ามซื้อโฆษณา Google Ads

Google Ads เป็นอีกช่องทางทำการตลาดออนไลน์ ที่ได้ประสิทธิภาพสูงและเห็นผลตอบรับได้รวดเร็ว เนื่องจากการ…
รู้ไว้ไม่เจ๊ง 9 เทคนิค ทำ Google Ads ให้ประสบความสำเร็จ

รู้ไว้ไม่เจ๊ง 9 เทคนิค ทำ Google Ads ให้ประสบความสำเร็จ

สำหรับคนทำธุรกิจออนไลน์ในยุคนี้ต้องรู้จักโฆษณา Google Ads หรือ Google Adwords กันอย่างแน่นอน เพราะแพ…
6 ข้อที่คุณควรรู้และทำความเข้าใจก่อนจ้างบริษัทรับทำ SEO

6 ข้อที่คุณควรรู้และทำความเข้าใจก่อนจ้างบริษัทรับทำ SEO

เมื่อคุณต้องการใช้ SEO ในการทำธุรกิจ และต้องการจ้างผู้เชี่ยวชาญในการทำสิ่งเหล่านี้ ก่อนอื่นเลยมี 6 ข…
รับทำ SEO ให้เว็บไซต์ธุรกิจ บริษัทฯ ให้ติดหน้าแรก Google เหนือคู่แข่ง

รับทำ SEO ให้เว็บไซต์ธุรกิจ บริษัทฯ ให้ติดหน้าแรก Google เหนือคู่แข่ง

บริษัทรับทำ SEO ที่มีบริการหลากหลายแบบครบวงจร บริการทำ SEO คุณภาพสูง แบบ SEO สายขาว (Whitehat SEO) ค…
บริษัทรับทำ SEO สายขาว พาติดหน้าแรก Google อย่างปลอดภัย

บริษัทรับทำ SEO สายขาว พาติดหน้าแรก Google อย่างปลอดภัย

เอเยนซีบริษัทรับทำ SEO สายขาว ที่พร้อมพาแบรนด์ติดหน้าแรกของ Google แถมยังช่วยวางรากฐานฐานธุรกิจ ให้ส…